Grunt rolny nadal opłacalny.

2019-10-25

Grunt rolny nadal opłacalny.

Grunt rolny nadal opłacalny.

Grunt rolny nadal opłacalny.

Z punktu widzenia naszego państwa grunt rolny z założenia jest strategicznym dobrem. Strategicznym z punktu widzenia własności i kapitału. Z tego też względu obrót gruntem rolnym w Polsce podlega ograniczeniom i wymaga spełnienia odpowiednich warunków. Szczegółowe warunki transakcji reguluje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Choć nabycie gruntu rolnego nie jest proste, to ustawodawca z dniem 26 czerwca 2019r. troszkę ułatwił obrót zwiększając limit nabywania kupowanej ziemi z 0,3 ha do 1 ha. Obecnie nabycie gruntu do powierzchni jednego hektara odbywa się bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Należy jednak pamiętać, że kupując grunt na wsi, nie będziemy go mogli zbyć przez okres pięciu lat. Warunek ten nie dotyczy miasta.

Ale czy to się w ogóle opłaca?

A to zależy jaki mamy pomysł na inwestycję. Jeśli chcielibyśmy nabyć grunt i szybko go sprzedać z zyskiem, to tego nie zrobimy z gruntem na wsi, ze względu na zakaz sprzedaży w pięcioletnim okresie od daty nabycia. W mieście dynamika zmian jest większa i tu właściciel miałby szansę na zysk, pod warunkiem, że kupił w dobrej cenie i znalazł klienta który zapłaci wyższą cenę. Tak czy inaczej krótkoterminowa inwestycja jest dość ryzykowna.

Inaczej jest, jeśli myślimy o inwestycji w grunt rolny w dłuższej perspektywie. W tym przypadku jest niemal pewne, że zarobimy. Mamy przy tym wiele możliwości aby ten zysk zwiększyć. Patrząc na wzrost wartości gruntów rolnych w perspektywie ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat możemy być pewni, że nie stracimy. Jeżeli myślimy o zakupie, jako inwestycji kapitałowej to warto przeanalizować teren pod kątem perspektywicznego podziału na mniejsze działki i uzyskania dla nich nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Dzieląc teren na mniejsze działki i uzyskując prawo zabudowy mamy szansę zwiększyć wartość inwestycji nawet kilkakrotnie.

Zdecydowanie TAK!

Tak więc inwestycja w grunty rolne jest opłacalna. Na rynku jest sporo ofert sprzedaży. Można też je dość łatwo zbyć publikując ogłoszenia w portalach z ogłoszeniami branży nieruchomości.dzialka gruntrolny ziemia kupiedzialki

Skontaktuj się z nami

Potrzebna Ci pomoc? Nasz konsultant może w każdej chwili Ci pomóc.

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Wypełnij poprawnie wszystkie pola formularza!